کتاب علوم غریبه

نمایش 1–12 از 33 نتیجه

کتاب علوم غریبه و ماورالطبیعه
کتاب علوم غریبه به آن دست از کتاب ها گفته میشود که در رابطه با اسرار علوم مخفی و روش های سحر و جادو و موکل گیری و انواع این سری از مطالب سخن میگویند .

این کتاب ها از گذشتگان و نیاکان و اساتید بزرگ این علم سینه به سینه به نسل امروز ما منتقل شده اند.

در این کتاب ها انواع دعا, اذکار و حتی طلسمات و اوراد بسته به نوع و شاخه و تفکرات نویسنده کتاب در آن وجود دارد .

کتب علوم غریبه تخصصی بوده و بهتر است توسط اساتید و یا زیر نظر اساتید این حوزه استفاده شوند.
استفاده نادرست و در راه منفی از این کتاب ها و از این علوم , سرنوشت بد و تباهی را , برای عامل و حتی رجوع کننده به عامل به جهت اجرای افکار منفی رقم خواهد زد .

اطلاعات بیشتر ...